REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WCK47.com

1. Niniejszy regulamin stosuje się do zawierania umów internetowej sprzedaży towarów oferowanych przez Agencja Domino – Emil Guz (zwaną dalej Sprzedającym) za pośrednictwem sklepu internetowego www.wck47.com.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego www.wck47.com jest:

Agencja Domino – Emil Guz
Ul. Żeromskiego 24
11-500 Giżycko
NIP 845-196-01-08
REGON 369552676

Adres korespondencyjny sklepu:

SKLEP WCK SKŁAD KRU
Ogniem i Piecem, Emil Guz
ul. Świętojańska 82
 81-389 Gdynia
tel. 669631188
sklep@wck47.com

3. Klientem sklepu www.wck47.com (Kupującym) może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, posiadająca zdolność do czynności prawnych.
4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i wyrażeniem woli zawarcia umowy.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
5. Warunkiem realizacji zamówienia jest złożenie go poprzez panel sklepu www.wck47.com. Kupujący potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych.
6. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
7. Sklep www.wck47.com zapewnia sobie możliwość opóźnienia realizacji zamówienia lub odmowę jego realizacji, jeśli dane udostępnione przez Kupującego są niekompletne bądź nieprawdziwe.
8. Zastrzegamy sobie prawo do potwierdzenia zamówienia drogą e-mail lub telefonicznie.
9. Ceny towarów w sklepie internetowym www.wck47.com nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego).
10. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie. W przypadku braku dostępności towaru Kupujący zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji i ma prawo wybrać jedną spośród następujących opcji:
a) anulowanie złożonego zamówienia i zwrot kosztów,
b) wyrażenie zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia,
c) częściowe zrealizowanie zamówienia.
11. W przypadku gdy Kupujący dokonał przedpłaty, a nie jest możliwe zrealizowanie zamówienia, kwota ta zostanie niezwłocznie zwrócona Kupującemu, nie później niż w ciągu 7 dni od momentu poinformowania Kupującego o niemożliwości realizacji zamówienia.
12. Zamówienie może być anulowane poprzez e-mail.
13. Towar zamówiony przez Kupującego jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta lub dystrybutora.
14. Wszystkie ceny towarów wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki towaru. Koszty dostawy zamówionego towaru określane są po wyborze sposobu wysyłki.
15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów oraz cen przesyłek, wprowadzania i usuwania Towarów z oferty oraz wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
16. Dane osobowe naszych klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby sklepu i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych.

PŁATNOŚĆ I WYSYŁKA
17. Płatność za złożone zamówienia może być zrealizowana za pośrednictwem serwisu Przelewy24, PayPal lub za pobraniem.
18. Warunkiem realizacji zamówień, dla których kupujący wybrał opcje przedpłaty jest zaksięgowanie wpłaty na koncie firmy Agencja Domino – Emil Guz – właściciela sklepu www.wck47.com.
19. Klienci dokonujący zakupów w sklepie www.wck47.com wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.
20. Towar wysyłany jest do Kupującego wyłącznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
Czas realizacji zamówienia wynosi od 4 do 10 dni roboczych, licząc od dnia wniesienia wpłaty. Za datę wniesienia opłaty uznaje się datę zaksięgowania opłaty na koncie sprzedającego. W przypadku gdy opłata za zamówienie nie zostanie zaksięgowana na koncie Sprzedającego w ciągu 5 dni od daty zakupu zamówienie zostanie anulowane.
21. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący i zależny jest on od wyboru formy dostawy i rodzaju płatności. Jego wartość zamieszczona została w Tabeli Kosztów Wysyłki znajdującej się na stronie sklepu www.wck47.com
22. Wraz z towarem dostarczany jest paragon fiskalny lub na prośbę klienta faktura VAT.
23. W przypadku gdy kupujący żąda otrzymania faktury VAT konieczne jest wybranie tej opcji dokumentu sprzedaży podczas składania zamówienia.
24. Sklep www.wck47.com realizuje wysyłki jedynie we współpracy z firmą kurierska InPost.

ZWROT I WYMIANA TOWARU
25. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania zakupionego towaru. Zwrotowi nie podlegają produkty na indywidualne zamówienie Klienta, takie jak: produkty z indywidualnym grawerem lub o nie standardowych parametrach względem artykułów dostępnych w aktualnej ofercie (długość, wzór, materiał).
26. Aby odstąpić od umowy należy sporządzić oświadczenie o odstąpieniu od umowy z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numeru zamówienia oraz danych niezbędnych do dokonania zwrotu kwoty zakupu (numer oraz dane rachunku bankowego, na jakie ma zostać dokonany zwrot przedpłaty). Oświadczenie odstąpienia od umowy należy przesłać w terminie 14 dni od daty odebrania zakupionego towaru mailowo na sklep@wck47.com lub listem tradycyjnym na adres korespondencyjny sklepu.
27. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu należy odesłać zakupiony towar wraz z dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT).
28. W przypadku wystawienia faktury VAT do zamówienia, warunkiem zwrotu ceny towaru stronie odstępującej od umowy, jest odesłanie towaru, a następnie podpisanie i odesłanie faktury korygującej.
29. Zwrot wpłaconej kwoty dokonywany jest wyłącznie na rachunek bankowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania przez Sprzedającego towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu.
30. Koszt zwrotu towaru pokrywa strona odstępująca od umowy.
31. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.
32. Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne, nie zniszczone opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt.
33. Przy wymianie towaru na inny lub zmianie parametrów modelu Sklep uwzględnia ewentualne różnice w cenie. Koszty wymiany towaru ponosi Kupujący.
34. Koszt wysłania wymienionego towaru odpowiadają najniższym dostępnym kosztom wysyłki za pobraniem realizowanym przez sklep www.wck47.com.

REKLAMACJE i GWARANCJE
35. Na każdy produkt zakupiony w Sklepie Internetowym www.wck47.com udzielana jest gwarancja producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązująca na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu wynosi 12 miesięcy, z wyłączeniem produktów przy opisie których podane zostały odrębne warunki gwarancji.
36. W przypadku gdy Kupującym nie jest Konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.40. W razie wykrycia wady nabytego towaru, w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej, prosimy niezwłocznie skontaktować się ze sklepem www.wck47.com telefonicznie pod numerem +48 669 631 188  lub za pomocą adresu e–mail: sklep@wck47.com.
37. Sprzedawca nie odpowiada za usterki wynikające z naturalnego zużywania się produktu, jego części lub materiału, z którego został wykonany. Sprzedawca nie odpowiada za usterki wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu, jego części lub materiału, z którego został wykonany.
38. Do obowiązków Kupującego przed odbiorem towaru należy sprawdzenie, czy towar jest zgodny z zamówieniem oraz czy nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku gdy paczka jest uszkodzona, Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesłanego towaru z jednoczesnym sporządzeniem protokołu reklamacyjnego w przewozie (sporządzenie protokołu stanowi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, Dz.U. z 1984 r. Nr 53, poz. 272 ze zm., podstawę rozpatrzenia reklamacji Kupującego w zakresie szkód powstałych w transporcie). Protokół powinien zawierać dokładny opis uszkodzenia lub stwierdzonych braków, oznaczenie dostawcy, numer zamówienia i numer przesyłki, jak również datę i godzinę doręczenia przesyłki. Niezależnie od czynności wykonanych przez dostawcę, Kupujący winien w ciągu 24 godzin zawiadomić Sklep o zaistniałych wadach. Po powrocie zareklamowanego towaru do Sklepu i potwierdzeniu zasadności odmowy przyjęcia towaru przez Kupującego, Sklep realizuje reklamację zgodnie z procedurą.
39. W przypadku niezgodności odebranego towaru, ze składanym zamówieniem, kupujący zobowiązany jest do zgłoszenia zaistniałej sytuacji obsłudze sklepu drogą e-mail. W przypadku zasadności reklamacji koszt operacji wymiany lub uzupełnienia zamówienia o brakujące towary ponosi sprzedający.
40. Reklamowany towar należy odesłać na adres:

SKLEP WCK SKŁAD KRU
Ogniem i Piecem, Emil Guz
ul. Świętojańska 82
 81-389 Gdynia
tel. 669631188
sklep@wck47.com

z dopiskiem: „REKLAMACJA”
Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu. Koszty wysyłki zostaną zwrócone na konto bankowe podane w dokumencie reklamacyjnym (przesłanym wcześniej przez Kupującego) po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku przesłania do nas reklamacji za pośrednictwem innej firmy wysyłkowej zostanie zwrócona kwota odpowiadająca przesyłce ekonomicznej Poczty Polskiej o wadze i gabarycie odpowiadającym zwracanemu towarowi (dotyczy sytuacji gdy reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie).
41. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep przesyłki listowej zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sklep wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy w ciągu 14 dni.
42. Reklamowany towar powinien być czysty i higienicznie bezpieczny. W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.
43. W razie stwierdzenia uszkodzeń nie wynikających z wady produktu (uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy Klienta lub na skutek zdarzeń losowych w trakcie użytkowania), Sprzedawca odsyła reklamowany towar do Kupującego na jego koszt. Jeżeli klient nie odbierze przesyłki w ciągu 3 miesięcy od otrzymania informacji o nieuwzględnieniu reklamacji, towar zostanie zutylizowany.

0
    0
    KOSZYK
    KOSZYK JEST PUSTYWRÓĆ DO SKLEPU