POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu  jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
  • możliwości logowania do serwisu;
  • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

10. Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie wszystkoociasteczkach.pl

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, a zarazem podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Agencja Domino – Emil Guz Ul. Żeromskiego 24 11-500 Giżycko NIP 8451960108 REGON 369552676 właściciel sklepu internetowego www.wck47.com
Jeśli potrzebujesz więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych napisz do: asklep@wck47.com
2. W jaki sposób uzyskaliśmy Twoje dane?
Podałeś je nam w trakcie wypełnienia i zaakceptowania formularza rejestracyjnego w naszym sklepie www.wck47.com
3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszego sklepu
zakładania i zarządzania Twoim kontem
obsługi reklamacji w naszym sklepie (w przypadku, gdy złożysz taką reklamację)
obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
4. Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?
Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:
nazwisko i imię,
adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,
adres poczty elektronicznej,
numer telefonu.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z naszego sklepu.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu e-mail wskazanego powyżej.
5. Uprawnienia klientów wobec wck47.com w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych takich jak:
Prawo dostępu
– Każda osoba jest uprawniona do uzyskania od administratora (np w drodze zapytania wysłanego pocztą email informacji czy przetwarza on jej dane osobowe.
Sprostowania Twoich danych:
– Gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne
Usunięcie Twoich danych (“prawo do bycia zapomnianym”):
– Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, których zostały przez nas zebrane lub w inny sposób przetworzone.
– Cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
– Zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzana.
– Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem.
– Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie UE lub prawie państwa członkowskiego któremu podlega administrator.
W momencie w którym osoba, żąda usunięcia danych i występuje choć jedna ze wskazanych powyżej okoliczności administrator ma obowiązek usunąć dane osobowe.
Ograniczenie przetwarzania danych:
– Gdy zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe, możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający na sprawdzenie prawidłowość danych.
– Dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem
Żądanie przeniesienia danych:
– Osoba której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe która dostarczyła Administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora któremu obecnie powierzono dane, jeżeli:
a) Przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą.
b) Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych:
– Gdy zauważysz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
– Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.
6. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane partnerom, wśród nich tym, za pomocą których sklep realizuje zobowiązania jak np. firmy kurierskie, operatorzy systemów płatności lub firmy obsługujące reklamacje.
Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
7. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Dane osobowe klienta przechowujemy przez okres nieokreślony ale minimum 5 lat wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych. W przypadku celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
8. Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

0
    0
    KOSZYK
    KOSZYK JEST PUSTYWRÓĆ DO SKLEPU